Litteratur


Arbetsmiljöverket ger ut publikationer som syftar till att öka säkerheten på arbetsplatserna.

Bland annat finns böcker, föreskrifter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS, och ADI-material, som kan laddas ner som pdf-dokument.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap har material om bland annat transportskydd.