Litteratur

Här hittar du litteratur som hjälper dig att hantera kemikalier på ett säkert sätt.

Här kan du också kontrollera vad lagen säger om utformningen av lokaler och säkerhetsanordningar för skolan.
Arbetsmiljöverket ger ut publikationer, bland annat böcker och föreskrifter ur AFS, som syftar till att öka säkerheten på arbetsplatserna.

Där hittar du också tema skola med sidor för elever och lärare om arbetsmiljöregler och arbetsmiljöarbete.

Så arbetar du med kemikalier i skolan (Arbetsmiljöverket 2013, 138 sidor) är en bok som rekommenderas varmt för dig som har ansvar för kemikaliehanteringen i skolan.Arbetsmiljöverket har ADI-material, broschyrer som är kostnadsfria vid mindre upplagor. Du kan också ladda ner broschyrerna som pdf-dokument. Några av dessa är

ADI 104, Lösningsmedel
ADI 258, Utrymning
ADI 296, Kemiska risker i arbetsmiljön
ADI 306, Rapportera tillbuden
ADI 314, Skyddsombud
ADI 341, Hudrengöringsmedel
ADI 418, Allergi, irritation, kontakteksem
ADI 449, Akrylatplasters komponenter är farliga
ADI 491, Dentala plaster orsakar allergier
ADI 500, Frätande ämnen kan förstöra din syn!
ADI 508, I allt laboratoriearbete ska riskerna bedömas
ADI 520, Växter och bekämpningsmedel
ADI 551, Luften vi andas
ADI 565, Arbetsmiljön i skolan
ADI 606, Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här
ADI 615, Riskbedömning av kemilaborationerMyndigheten för samhällskydd och beredskap har material om bland annat transportskydd.