Rödkål - en naturlig universalindikator

Rödkål innehåller en blandning av antocyaniner och dessutom i ovanligt stor mängd. Antocyaninerna har två färgomslag. De är röda i sur lösning, violetta i nära neutral lösning och blå i basisk. Dessutom bildas en gul färg i starkare basisk lösning när antocyaninerna bryts ned.

Blandningen av färgämnen ger upphov till en hel färgskala som kan användas för ungefärlig pH-bestämning.

En indikatorblandning med en hel skala färger kallas universalindikator.

Beredning

Indikatorlösning
Rödkålsindikatorn bereds genom att skära färsk rödkål i bitar, tillsätta vatten så pass att rödkålen täcks och koka i 10-15 minuter. Rödkålsbitarna silas från. Indikatorlösningen förvaras svalt för att lösningen inte ska mögla så snabbt. I plastburk kan den frysas in och förvaras under mycket låg tid.

Indikatorpapper
För att få tillräckligt stark färg bör det mesta av vattnet kokas bort. Filtrerpapper färgas in med saften och får sedan torka. Papperen klipps till remsor lämpliga som indikatorpapper. De förvaras torrt och mörkt.

Färger

Observera att färgen vid pH 13 är instabil. Den gröna färgen övergår i gult inom ett par minuter. Även vid pH 12 fås en sakta nedbrytning av färgämnet till gult (under cirka 10-20 minuter).