Trommers prov

Man kan påvisa förekomsten och uppskatta halten av enkla, reducerande sockerarter, som t ex glukos, med Trommers prov. Det sker genom att värma provet tillsammans med Fehlings lösning och studera färgreaktionen [1].

Reagenslösningen

Bered Fehlings lösning så här:

 1. Lösning A: Lös 87 g natriumcitrat och 50 g kristallin natriumkarbonat i 425 ml varmt vatten.
 2. Lösning B: Lös 8,7 g koppar(II)sulfat pentahydrat (CuS04· 5 H2O) i 50 ml.
 3. Häll, under omrörning, lösning B i lösning A.
 4. Späd blandningen till 500 ml.

Påvisa reducerande sockerart
Vid testet på glukos (eller annan reducerande sockerart) gör du följande:

 1. Sätt provet i ett provrör.
 2. Tillsätt 10 ml av Fehlings lösning och blanda.
 3. Ställ provröret i en bägare med kokande vatten.
 4. Observera färgen.

Färgerna blir följande:

Kemin hos Trommers prov

Reaktionen sker enligt [2]:

Trommers prov

Jodtest på stärkelse

Reagenslösningen

Tillred jodlösningen enligt följande recept [3]:

 1. Lös 0,88 g kaliumjodid (KI) i cirka 3 ml varmt vatten. Rör sakta till dess saltet löst sig.
 2. Tillsätt 0,22 g jodkristaller. Skaka blandningen till dess jodkristallerna löst sig.
 3. Späd lösningen med vatten till 100 ml och blanda väl.

Kommentar: En färdig jodlösning med namnet Jodopax finns att köpa på apoteken. Den används för desinficering av sår, bl a på husdjur, men kan även användas för att påvisa stärkelse.

Påvisa stärkelse
 1. Tillsätt reagenslöningen:
  • Fasta prover: Spraya eller pensla på lösningen eller doppa helt enkelt provet i reagenslösningen.
  • Flytande prover: Tillsätt några droppar av reagenslösningen.
 2. Blåsvart färg indikerar närvaro av stärkelse.
Jodtestets kemi
Stärkelsekmoplexet med jod

Jodid kan slå sig samman med 1 jodmolekyl och bilda I3- (trijodid) eller 2 st jodmolekyler och bilda I5- med strukturen (I2)¾(I-)¾(I2). Stärkelse-molekylerna är långa kedjor uppbyggda av glukos-enheter spiralvridna i en helix. När I3- eller I5- lägger sig i helixens centrum hos amylos, den ena varianten av stärkelse, bildas ett karakteristiskt komplex med starkt blåsvart färg.


Stärkelseindikator

Reagenslösningen
 1. Rör ut 0,2 g löslig stärkelse i några ml kallt vatten.
 2. Häll ned blandningen i 100 ml kokande vatten och låt kokningen fortsätta några minuter.
 3. Salicylsyra kan tillsättas som konserveringsmedel.

Användning av indikatorn
 1. Tillsätt några droppar av jodlösningen sätts till det prov som ska undersökas. En vanlig användning är vid redoxtitrering med jodid.
 2. Stärkelsen färgas blåsvart i närvaro av jod (t ex vid titrerpunkten för titreringen med jodid).

Biuretreagens på protein

Reagenslösningen
 1. Preparera lösning A enligt följande:
 2. Preparera lösning B enligt följande:
 3. Slå samman lösning A och B.

  Kommentar: Natriumtartrat kan ersätta NaK-tartrat. Kaliumjodid tillsätts för att förhindra autoreduktion. Reagenset förvaras i en polyetenflaska.

  Påvisa protein

  Vid testet på protein gör du följande:

  1. Sätt några droppar av reagenslösning (A+B) till litet provlösning.
  2. Observera färgen.
  3. Närvaro av proteiner indikeras av en färgförändring från blå till violett.

  Biuret-testets kemi

  Fehlings lösning (A+B) ger med protein ett rosa - till violett färgkomplex med kväveatomerna i peptidbindningarna: -NH-CO-

  Färgintensiteten ökar med antal peptidbindningar. En sekvens av det färgade proteinets struktur kan ses i formeln:

  Biuretprovets violetta komplex

  Biuretprovets violetta komplex

  Testets namn härrör från ämnet (NH2-CO-NH-CO-NH2), vars molekyl bildas av två molekyler urinämne.

  Referenser och länkar

  1. Borgford, C.L. & Summerlin, L.R. (1988). Chemical activities. (Teacher ed.) Washington, DC: American Chemical Society.
  2. Apple Maturity Protocol, Cornell University
   https://www.canr.msu.edu/uploads/files/Research_Center/SWMREC/Apple_Maturity_Protocol.pdf (2019-10-16)
  3. Harvest Maturity Resources, Virginia Cooperatice Extension
   https://blogs.ext.vt.edu/tree-fruit-horticulture/2012/08/23/harvest-maturity-resources/ (2019-10-16)