pH-Buffertar

Skol-Kemi sidorna är fortfarande under utveckling.
Kontakta mig (Svante Åberg) om du har önskemål om något särskilt recept som inte finns på våra sidor.

pH-buffertar

Buffertarna följer recepten för TitrisolÒ.

pH Innehåll i 1 liter buffertlösning TitrisolÒ
katalognummer
1,00
 • 0,168 g glycin (NH2CH2COOH)
 • 0,132 g natriumklorid (NaCl)
 • 4,456 g väteklorid (HCl)
 • vatten till 1000 ml
9881 (500 ml)
9432
2,00
 • 6,430 g citronsyra (C6H8O7 . H2O)
 • 2,448 g natriumhydroxid (NaOH)
 • 2,530 g väteklorid (HCl)
 • vatten till 1000 ml
9882 (500 ml)
9433
3,00
 • 8,470 g citronsyra (C6H8O7 . H2O)
 • 3,224 g natriumhydroxid (NaOH)
 • 2,176 g väteklorid (HCl)
 • vatten till 1000 ml
9883 (500 ml)
9434
4,00
 • 11,768 g citronsyra (C6H8O7 . H2O)
 • 4,480 g natriumhydroxid (NaOH)
 • 1,604 g väteklorid (HCl)
 • vatten till 1000 ml
9884 (500 ml)
9435
5,00
 • 20,256 g citronsyra (C6H8O7 . H2O)
 • 7,840 g natriumhydroxid (NaOH)
 • vatten till 1000 ml
9885 (500 ml)
9436
6,00
 • 12,526 g citronsyra (C6H8O7 . H2O)
 • 6,320 g natriumhydroxid (NaOH)
 • vatten till 1000 ml
9886 (500 ml)
9437
7,00
 • 3.522 g kaliumdivätefosfat (KH2PO4)
 • 7.265 g dinatriumvätefosfat (Na2HPO4 . 2 H2O)
 • vatten till 1000 ml
9887 (500 ml)
9439
8,00
 • 6.928 g borsyra (H3BO3)
 • 2,234 g natriumhydroxid (NaOH)
 • 1,610 g väteklorid (HCl)
 • vatten till 1000 ml
9888 (500 ml)
9460
9,00
 • 3.092 g borsyra (H3BO3)
 • 3,728 g kaliumklorid (KCl)
 • 0,852 g natriumhydroxid (NaOH)
 • vatten till 1000 ml
9889 (500 ml)
9461
10,00
  3.092 g borsyra (H3BO3)
 • 3,728 g kaliumklorid (KCl)
 • 1,756 g natriumhydroxid (NaOH)
 • vatten till 1000 ml
9890 (500 ml)
9438
11,00
 • 6.209 g borsyra (H3BO3)
 • 4,000 g natriumhydroxid (NaOH)
 • 3,700 g kaliumklorid (KCl)
 • vatten till 1000 ml
9880 (500 ml)
9462
12,00
 • 4.450 g dinatriumvätefosfat (Na2HPO4 . 2 H2O)
 • 0,892 g natriumhydroxid (NaOH)
 • vatten till 1000 ml
9892 (500 ml)
13,00
 • 3.728 g kaliumklorid (KCl)
 • 3,779 g natriumhydroxid (NaOH)
9893 (500 ml)

Följande kemikalier ingår i recepten för pH-buffertarna:

Natriumhydroxiden

Observera att natriumhydroxid tar upp koldioxid från luften och bildar karbonat. Var därför noga med att hålla NaOH-burken stängd. Om hydroxiden misstänks ha haft långvarig kontakt med den fria luften bör den inte användas för beredning av buffertar.

Vätekloriden

Väteklorid (HCl, saltsyra, "hydrochloric acid") anges i enheten gram i recepten. Använd t ex koncentrerad HCl (frätande!) som är 36-38 %-ig. Titta på den aktuella flaskan vilken koncentration saltsyran har. Densiteten är 1,19 g ml-1.

Du kan också använda utspädd HCl. Molmassan för HCl är 36,46 g mol-1.

Exemplen nedan visar hur du ska beräkna den volym HCl du behöver om du använder koncentrerad HCl (koncentration i %) respektive utspädd HCl (koncentration i mol dm-3).

Beräkning av volym koncentrerad HCl:

V = 100 m / ( c% r)

där
V = Volym att mäta upp (ml)
c% = koncentration (%)
m = önskad vikt HCl (g)
r = 1,19 g ml-1

Exempel:
Den aktuella flaskan inehåller 37,4 % HCl.
Du vill bereda 1 liter buffert med pH 4,00. Då behöver du 1,604 g HCl.

m = önskad vikt HCl
c% = 37,4 %
r = 1,19 g ml-1

V = 100 . 1,604 / ( 37,4 . 1,19) = 3,60 ml

Beräkning av volym utspädd HCl:

V = 1000 m / ( c M)

där
V = Volym att mäta upp (ml)
m = önskad vikt HCl (g)
c = koncentration (mol dm-3)
M = 36,46 g mol-1

Exempel:
Du har 2,00 mol dm-3 HCl.
Du vill bereda 1 liter buffert med pH 4,00. Då behöver du 1,604 g HCl.

c = 2,00 mol dm-3 m = önskad vikt HCl
M = 36,46 g mol-1

V =1000 . 1,604 / ( 2,00 . 36,46) = 22,0 ml


Länktips: Receptkalkylator för pH-buffertar