Länkar

Har egna tips på bra länkar? Kontakta i så fall Skolkemi.

Kemi för skolan

Kemiska experiment

Verktyg

Periodiska system

Kemiska ämnen

Kemikaliehantering och säkerhet

Databaser över kemiska ämnen

Struktursökning av kemiska ämnen

Säkerhetsdatablad

Egenskaper hos kemiska ämnen

Databaser över mineraler

Molekylstrukturer

Programvara för visualisering av molekyler

Föreningar och organisationer

Inköpsställen materiel

Inköpsställen kemikalier