Alla laborationer ska riskbedömas

Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) har tagit fram en blankett för riskbedömning av laborationer.