Alla laborationer ska riskbedömas

Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) har tagit fram en blankett för riskbedömning av laborationer.

Arbetsmiljöverket har en checklista för skolans kemiundervisning. Den innehåller punkter om rutiner, information och instruktioner samt riskbedömning av laborationer med hänvisning till föreskrifter i AFS .