Kurser i "Experimentell kemi för skolan" (EKS)

Umeå Universitet ger distanskurser för lärare och lärarkandidater. Kurserna syftar till att stärka den experimentella kemin i skolan med stark anknytning till vardagen.

För närmare information - Tag direkt kontakt med mig:
Svante. Aberg@chem.umu.se, tel. 090-786 5484 (kursledare).

Experimentell kemi för skolan - en fortbildning för kemilärare

Vi ger två kurser, en 5p-kurs som går på våren och en 10p-kurs som går över hela läsåret. Kurserna går på distans på kvartsfart.

Det centrala i kurserna är att lära sig se kemin i vardagen och överföra det till undervisningen i skolan. I kurserna får du gå igenom processen från idé till färdigt experiment. Syftet är att du ska få upp ögonen för vardagskemin och låta den bli en naturligt inslag i din undervisning.

Varför använda vardagskemi? Låt mig ge följande liknelse. Du ska lägga pussel och har att välja mellan två strategier. Antingen går du systematiskt till väga och börjar med biten längst upp till vänster och lägger seda alla bitar i turordning rad för rad tills hela pusslet är klart. Eller också väljer du hela tiden de enklaste bitarna och fogar dem till bitarna du redan har lagt. Pusslet formar sig till små kunskapsöar som så småningom växer samman till en helhet. Gissar jag rätt om du tycker det senare alternativet är mer lockande?

Människan har en imponerande förmåga att ta emot intryck från många håll och bilda sig en helhetsbild. Vi söker alltid förstå och se strukturer i informationen och tolkningen sker genom att vi passar in den nya kunskapen i det vi tidigare känner till. Det blir enklare att minnas när man kan göra dessa kopplingar till kända företeelser och det bekanta känns tryggt. Vardagskemin ger just detta: rikliga impulser och associationer och när vi ser T-spriten eller diskmedlet så gör vi genast koppplingen till det vi redan kan.

Under kursen utvecklar kursdeltagarna experiment och skaffar bakgrundsinformation som lärare och elever har nytta av. Många av de experiment som utvecklas görs sedan publika på SkolKemi på internet, om kursdeltagaren inte har invändningar. Kursen är otraditionell i den bemärkelsen att vi inte använder kurslitteratur som ska tenteras av. Det är i stället du själv som utvecklar dina experiment. Det är erfarenheten att gå igenom denna process från idé till färdigt alster som är det väsentliga. Kursuppläggningen ställer krav på din egen initiativförmåga och fantasi.

Läs även om min syn på kemiska experiment i skolan i Den pedagogiska tanken.


De kurser som ges är
Experimentell kemi för grundskolan, 7,5 högskolepoäng (25%, distans, vt)
Kursen riktar sig främst till lärarstuderande som genomgått kemidelen i sin lärarutbildning, men även du med lärarexamen är välkommen.


Experimentell kemi för skolan, 15 högskolepoäng (25%, distans, ht+vt)
(Denna kurs på B-nivå ersätter den tidigare A-kursen Experimentell kemi för högstadiet och gymnasiet, 10p)

10p-kursen rekommenderas för dig som redan är praktiserande lärare. Kursen går djupare genom att vi har tid att diskutera pedagogiska och andra frågor kring skolans arbete. Se även en närmare presentation av kursen.

10p-kursen har följande sammankomster i Umeå respektive Göteborgsområdet ht06-vt07:
Kontakta Svante.Aberg@chem.umu.se för närmare information.