Koncentrerade syror och baser

Tabellerna nedan ger dig molariteterna hos koncentrerade syror och baser. Det kan vara till hjälp när du behöver bereda bestämda halter från koncentrerade förrådslösningar.

Syra (vikts-%)Densitet
(g/cm3)
Molmassa
(g/mol)
Koncentration
(mol/dm3)
Myrsyra
HCOOH
88% (88%-90%)
1,19946,025622,9
Ättiksyra (isättika)
CH3COOH
100% (99,5%-100%)
1,0560,052417,5
Vätefluorid
HF
50% (48%-52%)
1,15520,006328,9
Saltsyra (väteklorid)
HCl
37% (33%-40%)
1,18536,460912,0
Vätebromid
HBr
48% (47%-49%)
1,48780,91198,8
Vätejodid
HI
57%
1,7127,91247,6
Salpetersyra
HNO3
70% (69%-70%)
1,4263,012815,8
Fosforsyra
H3PO4
85% (74%-95%)
1,6997,9950614,7
Perklorsyra
HClO4
71% (70,5%-72%)
1,70 (1,69-1,72)100,458512,0
Svavelsyra
H2SO4
97% (95%-98%)
1,84198,073418,2Bas (vikts-%)Densitet
(g/cm3)
Molmassa
(g/mol)
Koncentration
(mol/dm3)
Ammoniak
NH3
29%
0,89717,030415,3
Natriumhydroxid
NaOH
50%
1,5239,9970719,0Beräkningsexempel
Man kan själv beräkna molariteten hos den koncentrerade lösningen. På förrådsflaskan är angivna viktsprocent, densitet och molvikt vilka behövs för beräkningen.

Vi tar koncentrerad saltsyra som exempel. Räkna på 1 liter lösning:

  1. 1 liter är 1000 ml och saltsyran väger därför 1000 ml·1,185 g/ml = 1185 g
  2. Av detta är 37% ren HCl, dvs 0,37·1185 g = 438,45 g ren HCl
  3. Ämnesmängden är 438,45 g/(36,46 g/mol) = 12,02521 mol » 12,0 mol HCl
  4. Eftersom vi räknat på 1 liter (= 1 dm3) är koncentrationen HCl 12,0 mol/dm3Referenser: