Några recept på köldblandningar

Köldblandningar ger en temperatursänkning när ämnena blandas, dvs den process som sätts igång är endoterm.

Använd handskar! Ämnena i sig kan vara irriterande på huden, men framför allt kan det bli ordentligt kallt.

Från +10 °C till -12 °C

25 g kaliumklorid
100 g vatten (10 °C)

Från +10 °C till -15 °C

100 g ammoniumnitrat
100 g vatten (10 °C)

Från +0 °C till -21 °C

33 g natriumklorid
100 g snö eller krossad is.

Från +0 °C till -21 °C

53 g kaliumklorid
100 g snö eller krossad is.

Från +0 °C till -31 °C

13 g ammoniumklorid
37,5 g natriumnitrat
100 g snö eller krossad is.

Från +0 °C till -39 °C

120 g (exakt hur mycket?) kalciumklorid (hexahydratet)
100 g snö eller krossad is.

Från +0 °C till -55 °C

143 g kalciumklorid (hexahydratet)
100 g snö eller krossad is.

Till -72 °C

Blanda fast koldioxid med etanol.