Experiment

Här visar vi stolt upp vår gedigna lista av experiment och bakgrundsfakta!

Vi hoppas att ni hittar det ni söker, och att ni får en trevlig labstund!


Obs! Om sidan "Hela listan" över experiment bara visar html-kod, gör då följande: Ange http://school.chem.umu.se som Betrodd plats i webbläsarens säkerhetsinställning.

Alternativt kan du lista experimentet via funktionen "Sökning".

Lycka till!
Välkommen till experimenten!

Du kan smidigt och snabbt sätt söka fram experiment och sortera dessa efter olika kriterier: tidsåtgång, svårighetsgrad, säkerhet. Svårighetsgraden anger hur pass tekniskt avancerat experimentet är, inte hur djupt man kan gå teoretiskt. Tidsåtgången gäller framplockandet och genomförandet, inte teorigenomgången med klassen.

Du kan även kan leta igenom alla de spännande bakgrundsfakta vi har. Navigeringen sker på samma sätt som man letar filer med "Utforskaren" i Windows. Experimenten visas när du klickar på mappen, bakgrundsfaktat om du klickar på ordet.

Den ursprungliga listan med alla faktan och experiment finns naturligtvis också kvar för er som blivit vana att använda den!