Citronsyracykeln

Produktionen lämpar sig som repetition och fördjupning för lärare.

bredbandsförbindelse för högre kvalitet
modemuppkoppling för snabbare överföring

Luta dig bekvämt tillbaka och se och lyssna!
Denna föreläsning är en utveckling av en föreläsning om citronsyracykeln ur organiskkemiskt perspektiv som jag höll vid fortbildningsdagar för kemilärare HT -99.

Det är ursprungligen en 30 minuters PowerPoint presentation som överförts till RealPlayer-format. Filen finns i två varianter beroende på mottagarens överföringshastighet. Filen citronsyra_350k kan användas av personer som har tillgång till bredbandsförbindelse och citronsyra_56k för de som har modemuppkoppling.

I den senare filen har en större komprimering av ljud och bild genomförts, varför kvalitén är märkbart sämre, men ändå brukbar. Är överföringshastigheten lägre än 56k kan filen med fördel laddas hem och köras lokalt.


Dan Johnels, Kemiska Institutionen/Organisk Kemi, Umeå Universitet

e-post: Dan.Johnels@chem.umu.se