fysikalisk kemi

Fysikalisk kemi handlar om sådan fenomen i kemiska system som beskrivs med hjälp av fysikens lagar. Det kan handla om makroskopiska fenomen eller sådant som sker på atomär nivå.

Några exempel är temperaturrörelse, gaslagar, osmos genom membra, fasövergångar och jämvikter, lösningar, ljusabsorption, med mera.