gaser

Gas är en av aggregationsformerna. Gaser kännetecknas av att atomerna eller molekylerna som den består av befinner sig på långt avstånd från varandra. De rör sig ständigt och kolliderar med vandra och behållarens väggar. Kollisionerna orsakar ett tryck mot väggarna som är högre ju fortare partiklarna rör sig. Partiklarnas medelhastighet ökar med temperaturen och därmed gastrycket. Om gasen komprimeras ökar också gastrycket eftersom kollisionerna med väggarna blir tätare.