kemisk struktur

Den kemiska strukturen handlar om vilka atomer som binder till varandra i kemiska föreningar och hur molekylen är formad i rymden.

Strukturen har ofta stor betydelse för hur ämnen reagerar och deras stabilitet.

Exempel på metoder för att undersöka strukturen är bland annat spektroskopi, kristallografi och DNA-sekvensering.