biokemi, livets kemi

Biokemi kemi handlar om organiska ämnen som finns i levande växter och djur, hur dessa ämnen fungerar och deras egenskaper.