stökiometri

Stökiometrin handlar om i vilka proportioner kemiska ämnen reagerar med varandra och bildar produkter. Det ingår även beräkningar av massor, koncentrationer med mera.