kemisk bindning

Mellan atomer finns bindningskrafter. Starka bindningar såsom kovalenta bindningar (elektroparbindning) håller samman atomerna i stabila molekyler. Svagare bindningar som kan brytas förekommer mellan molekyler.

Jonbindningen är visserligen stark och håller samman salter i stora kristaller, men lösningsmedel såsom vatten kan konkurrera med jonbindningen mellan de positiva och negativa jonerna. Därför fungerar vatten som lösningsmedel och får saltets joner att separera från varandra.

Exempel på svaga bindningar är vätebindning, dipolbindning och Londonkrafter (Van der Waalsbidning).