organisk kemi, kolföreningar

Kolföreningarnas kemi är ett annat namn för organisk kemi. Kännetecknande för kolföreningar är de många möjligheter att bilda olika molekyler som finns genom att kolet kan bilda kedjor som även kan vara förgrenade. Kolkedjorna är i sin grundform kolväten, dvs. alla bindningar från kolatomer som inte är upptagna för att binda andra kolatomer binder i stället ett väte.

Bindningarna mellan kolatomerna kan variera mellan enkelbindning, dubbelbindning eller trippelbindning. På kolkedjorna kan också sitta diverse funktionella grupper, såsom -OH, -NH2 med flera. Även i själva kolkedjan kan sitta andra typer av atomer, t.ex. syre som i föreningen CH3-O-CH3. Dessa olika typer av kolföreningar bildar ämnesklasser. Varje ämnesklass har sina egna typiska egenskaper.