urval reviderat experiment

Experimenten är reviderade för att dra nytta av funktionaliteten i den nya webbplatsen http://chem-www4.ad.umu.se:8081/Skolkemi/index.html och stödja lärandet genom Globala Dynamiska Begrepp (detta kommer att förklaras närmare på webbplatsen så småningom).