urval experiment under revidering

Experimenten i detta urval är under revidering. Det innebär att innehållet förändras. När revideringen är klar läggs experimentet in under "urval reviderat experiment".