urval gammal version av experiment

Gamla versioner av experiment kommer från den tidigare webbplatsen http://school.chem.umu.se/. Experimenten revideras successivt i denna nya webbplats.