elektrokemi, redox

Elektrokemi handlar om kemiska reaktioner där elektroner överförs. Partiklar som avger elektroner oxideras och partiklar som tar upp elektroner reduceras. Man talar om redoxreaktioner.

Elektronöverföringen kan ske direkt mellan partiklar som är i kontakt med varandra. Men den kan även ske mellan partiklar på långt avstånd från varandra om elektronerna får vandra genom en elektrisk ledning. Det är dock nödvändigt att man har en sluten krets. Därför måste det samtidigt finnas joner som kan leda strömmen tillbaka.

Drivkraften för redoxreaktioner kan vara den inneboende energin hos reaktanterna. Det utnyttjas i batterier.

Men speciellt för elektrokemiska reaktioner är att energin också kan hämtas från en spänningskälla. Det är därför möjligt att reglera redoxreaktionerna med hjälp av den yttre spänningskällan. Så sker när man har en elektrolyscell.