syror och baser

Syror är ämnen som kan avge vätejoner. Exempel är ättiksyra. Baser tar emot vätejoner. När syran avger sin vätejon måste det alltid finnas en bas som tar emot den. Ofta fungerar vatten som givare eller mottagare av vätejoner. Vattnet kan därför fungera både som syra och som bas. Ett sådant ämne kallas amfolyt, eller sägs vara amfoter. Ett annat namn för vätejon är proton.