energi

Energi förekommer i flera olika former: lägesenergi, rörelseenergi (kinetisk), värmeenergi, elektrisk energi, bindningsenergi (kemisk), strålningsenergi. Energin kan omvandlas mellan dessa olika former, men totala mängden energi är alltid konstant.

Energi kan ha olika kvalitet. Elektrisk energi är en högkvalitativ form eftersom den kan utnyttjas till praktiskt taget 100%. Värmeenergi har lägre kvalitet eftersom det blir stora förluster när den ska omvandlas till en annan form. En ångmaskin kan aldrig omvandla hela värmeenergin hos ångan till mekaniskt arbete.