jämvikt

Alla reaktioner är i princip kemiska jämvikter. Det innebär att reaktionen kan gå åt båda hållen och att det finns en jämvikt mellan reaktanter (reagerande ämnen) och reaktionsprodukter. Om man tillför ett ämne på ena sidan i reaktionsformeln så kompenseras detta med en reaktion där ämnena på andra sidan bildas till dess jämvikt på nytt uppstått.

I praktiken är dock många jämvikter så starkt förskjutna åt ena eller andra sidan att man betraktar reaktionen som irreversibel, dvs bara kan gå åt ena hållet.

En annan sak att tänka på är att det tar tid för jämvikten att ställa in sig. Ofta är reaktionshastigheten så långsam att reaktionen i praktiken aldrig når jämvikt. T ex reagerar en blandning av väte och syre till vatten. Det är en reaktion där jämvikten är starkt förskjuten mot bildning av vatten. Men i rumstemperatur går reaktionen så långsamt att man skulle få vänta otroligt länge innan jämvikt nåtts.