aggregationsformer

Materia klumpar ihop sig på olika sätt. Aggregationsformen anger hur. De vanliga aggregationsformerna är fast, flytande och gasform. I ett fast ämne sitter atomerna och molekylerna i fixa positioner men vibrerar kring sina jämviktslägen. I flytande form rör sig atomerna/molekylerna fritt kring varandra, men förlorar inte kontakten. I gasform är atomerna/molekylerna helt fria från varandra och flyger i ett tomrum.

När fast materia övergår i vätskeform (smältning) åtgår energi. Samma sak gäller när vätska övergår i gasform (förångning, kokning). Motsatta processerna avger energi, t ex när ånga blir vätska (kondensation) eller när vätska blir fast ämne (stelning). Övergången mellan fast ämne och gasform kallas sublimering, vare sig processen går åt ena eller andra hållet.

Det finns ytterligare en aggregationsform, nämligen plasma. Plasma bildas när temperaturen är så hög att elektronerna lossnar från atomerna. Det gör att man får en ledande "gas" av joner och elektroner. Temperaturen i solen är så hög att materien är i plasmaform. Den elektriska ledningsförmågan hos solmaterien gör att det kan uppstå magnetiska stormar.