livsmedel

Livsmedel är också kemikalier, fast för det mesta en ganska komplicerad blandning. Livsmedel har olika kemiska egenskaper. De kan vara sura eller basiska, de kan vara fettlösliga eller vattenlösliga, de kan ha olika smältpunkt osv.