förbränning

Förbränning innebär att ett bränsle reagerar med ett oxidationmedel, t ex syre, under energiutveckling. Förbränning kan ske med en låga men även nedbrytningen av näringen vid äter är en form av förbränning.

Förbränning med låga kräver att ämnena som brinner är i gasform. Den hetta som elden utvecklar bidrar till att förgasa bränslet, t.ex. när man eldar ved

Den förbränning av socker, fetter och proteiner som sker i kroppen underlättas av enzymer som får reaktionen att ske vid kroppstemperatur. Kroppen har också ett avancerat reglersystem som styr vilka reaktioner som ska ske vid en viss tidpunkt och hur snabbt.